A legdinamikusabb parkolási szervezet
Közép- és Kelet-Európában
Ahol közlekedés és ingatlan találkozik
Kapcsolatfejlesztés

A Hungaropark 2010-es célkitűzései között szerepelt egyrészt szélesítse kapcsolati hálóját, másrészt aktivizálja kapcsolatait azokkal a szakmai szervezetekkel, akik munkája vagy kötődik a Hungaropark munkájához és célkitűzéseihez, vagy valamilyen kapcsolat fűzi őket a parkoláshoz

Hungaropark Tudásháló

E nemes feladat megvalósítása érdekében indult el a Hungaropark Tudásháló, ami szervezett kereteket biztosít az effajta kapcsolatépítésekre. A Hungaropark Tudásháló célja, hogy a Szövetség tagjai a Hungaropark szakmai partnereitől hasznos dolgokat tanulhassanak vagy vegyenek át; fejlődjön a Hungaropark szervezete, erősödjön a Szövetség kommunikációs és média pozíciója, szakmai elismerésre tegyen szert, lobby és érdekképviseleti tevékenysége sikeresebb legyen. 

 

Mindezeknek az erőfeszítéseknek az eredményeként és értékes végtermékként sikerre, és különféle szinergiahatásokra is lehessen számítani.

 

*** Diplomamunka, Szakmai Anyagok Lektorálása ***

Amennyiben az általunk feldolgozott témákkal kapcsolatban írja szakdolgozatát, beadandó feladatát, készíti prezentációját és szeretné, hogy elmondjuk véleményünket  az anyaggal kapcsolatban, nem kell mást tennie, csak vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy teflonon. Amennyiben időnk engedi egy szakértő kollégánk rövidesen felveszi önnel a kapcsolatot. Részletekkel kapcsolatban érdeklődhet az egyetemi tanszéken is:

Egyetemi partnereink

 

 

Dr. Orosz Csaba, Egyetemi Docens

Budapesti Műszaki Egyetem - Út és Vasútépítési Tanszék

1111 Budapest Műegyetem rakpart. 3-9. K épület I. emelet 28. (dékáni hivatal)

E-mail: orosz (@) uvt.bme.hu

Telefon: +36 463 3805

Egyetemi együttműködések

A Hungaropark számára fontos, hogy megismerje a felnövő generáció világnézetét, prioritásait, törekvéseiket, és azokat, akiket érdekel bevonni a városi parkolás-szervezési munkába. Ők azok, akik néhány éve múlva - vagy akár már ma is - nagy számban autóval közlekednek, illetve parkolási szolgáltatásokat vesznek igénybe. 2010-ben a Magyar Parkolási Szövetség és a BME Út és Vasútépítési Tanszéke együttműködési tárgyalásokat kezdett a BME hallgatók számára gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításáról.

Budapesti Műszaki Egyetem - Út és Vasútépítési Tanszék

A BME a legkiválóbb fiatalokat vonzó, felkészült oktatókkal és kutatókkal, valamint széles nemzetközi ismertséggel és elismertséggel rendelkező kutatóegyetem, amely oktatási programjai keretében – hagyományainak megfelelően – megvalósítja az elmélet és a gyakorlat egységét: a magas szintű elméleti megalapozottságot és az ipari kapcsolatokon is alapuló gyakorlati képzést.

 

A Tanszék Kutatási tevékenysége:

 • Városi közlekedés, közlekedéstervezés, közlekedésgazdaság; 
 • A közlekedés, a környezetvédelem, a területfejlesztés és az Európai csatlakozás témái, 
 • Közforgalmú közlekedés, a parkolásgazdálkodás, a közlekedéspolitika területe

A Hungaroaprk és a BME együttműködésének célja, hogy teret engedjen a fiatal mérnököknek a parkolási iparágban. Lehetőséget biztosítson továbbá számukra bekapcsolódni a szakmai munkába; az innovatív új gondolatok és megközelítések kibontakoztatására. 

 

Az együttműködés céljai és területei:

 • Megismerni, a fiatal mérnökhallgatók elképzeléseit, hogy látják Ők a városi parkolás és mobilitás problémakörét? Mi az ami számukra fontos lehet - mint következő generációnak; hogy a jövőben az iparág és a szakma jobban rá tudjon hangolódni az általuk felvetett ötletekre, javaslatokra. 
 • Konkrét lehetőségek biztosítása egyetemi hallgatók számára a parkolási iparágban működő cégeknél munka és szakmai tapasztalatok szerzésére.
 • A városi parkolás – közterületi és közterületen kívüli (garázs) – üzemeltetés színvonalának, reputációjának és társadalmi státuszának javítása.
 • Lehetőséget biztosítása az egyetemnek, hogy a parkolási területen végzett K+F tevékenység során – megismerje, és együtt tudjon működni a Hungaropark tagszervezeteivel.
Hungaropark - BME Szakmai Gyakorlat

Az együttműködés keretében az Út és Vasútépítési Tanszék által küldött diákoknak a Magyar Parkolási Szövetség gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséget kínál az ország különböző pontjain olyan cégeknél és szervezeteknél, amelyeket szoros vagy laza kapcsolat fűz a parkolási / közlekedési iparághoz.

 

Feladat típusok:

 • projekt alapú együttműködés (konkrét feladat vagy kutatás)
 • normál együttműködés (napi vállalati / önkormányzati munkafolyamatokba való bekapcsolódás)

Elhelyezési lehetőség:

 • Közlekedéstervező cégeknél
 • Közterületi üzemeltető cégeknél
 • Garázsüzemeltető (Facility Management) cégeknél
 • Informatikai cégeknél
 • A Magyar Parkolási Szövetségnél

Időtartam: 

 • 1-2 szemeszter / hallgató

Számonkérés/értékelés:

 • A hallgatók a félév szemeszter végén beszámolót írnak
 • Az elvégzett munkára gyakorlati jegyet kapnak.

A diákoknak – megfelelő mérlegelés és a gyakorlat elvégzése után – lehetőségük van belépni a Magyar Parkolási Szövetségbe is: személyes szakmai kapcsolatai hálójukat így a Szövetségben is tovább építhetik.

Kapcsolat

Dr. Orosz Csaba, Egyetemi Docens

Budapesti Műszaki Egyetem - Út és Vasútépítési Tanszék

1111 Budapest Műegyetem rakpart. 3-9. K épület I. emelet 28. (dékáni hivatal)

E-mail: orosz (@) uvt.bme.hu

Telefon: +36 463 3805

 

Közlekedésszevezés

A parkolás a közlekedéstudományi diszciplínában, mint az álló forgalom jelenik meg, az autók tárolásához szükséges parkoló- (várakozó-) helyek pedig ilyenformán az úthálózat részét képezik. A Magyar Parkolási Szövetség legrégebbi kapcsolatai a közútkezelő szervezetekkel létesültek. 

Napjainkban a Hungaropark két magyarországi közlekedéstudományi szervezettel tart szakmai kapcsolatot, a helyi parkoláspolitikai és útügyi kérdések pro-aktív és hatékony megoldása érdekében.

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.

Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van, ugyanakkor nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.

 

A KTE tevékenysége: 

 • A KTE törekszik a közlekedési szakemberek társadalmi összefogására,
 • állást foglal a közlekedést érintő szakmai kérdésekben,
 • biztosítja a szakterületébe tartozó pályázatokon, illetve bíráló bizottságokban való részvételt, önálló pályázatokat ír ki,
 • a tagság tájékoztatásának és szakmai aktivitásának növelésére hazai és nemzetközi részvételű fórumokat (konferenciákat, előadásokat, tapasztalatcseréket, bel- és külföldi tanulmányutakat) szervez,
 • támogatja a közlekedési felsőfokú képzést és a szakoktatást, önálló szakmai továbbképzéseket szervez,
 • megbízások alapján a megfelelő szakemberek bevonásával szakvéleményeket készít,
 • egyéni és jogi tagjai számára szakmai érdekképviseletet biztosít,
 • kiemelkedő munkát végző tagjai az Egyesület által alapított díjakban és elismerésekben részesíti, javaslatokat tesz tagtársainak állami kitüntetésére.
Közlekedéstudományi Intézet (KTI)

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelkedően közhasznú. Jogelődjeivel együtt több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő KTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik kutatóbázisa. Az állami szakirányítás mellett partnerei a köz- és magán szektorból kerülnek ki. A KTI összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei és az Intézet kiterjedt partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

A KTI munkatársai közel 60 hazai és nemzetközi tudományos társaságban töltenek be tisztséget. Kiemelten az OECD/ECMT Egyesített Kutató Központjában – (JTRC), az Európai Bizottság Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottságában – (ERTRAC), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában.

A KTI tagja többek között a Közlekedési Kutatóintézetek Európai Konferenciájának - (ECTRI), a Nemzeti Közúti Kutató Intézetek Európai Fórumának - (FEHRL), és a Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fórumának - (FERSI), amely tagságok széleskörű nemzetközi rátekintést biztosítanak a fejlett európai közlekedési megoldásokra.

 

A KTI tevékenysége: 

 • A KTI tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása. 
 • A KTI nyújtani tudja mindazon lehetőségeket, amelyre partnereinek a közlekedési K+F terén, helyes döntéseihez szüksége van.
 • A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.
Kapcsolat

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Cím: 1054 Budapest Kossuth tér 6-8, IV. emelet 416.

E-mail: info (a) ktenet.hu

Telefon: +36 353 2005, +36 353 0562

 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (KTI)

Cím: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5

E-mail: kti (a) kti.hu

Telefon: +36 1 371-5936

 

Várostervezés

A városi gépjárműállomány növekedésével a parkolás Magyarországon nagyvárosaiban is egyre nagyobb egye növekvő problémákat generál. Fokozottan problémás a történelmi belvárosok parkolási helyzete, ahol olyan értékes városi terek találhatók, amik még a motorizáció előtti korokban jöttek létre. Nem kisebb probléma a vásárlás és rakodás kérdése sem, hiszen a különféle árukat el kell juttatni az üzletekbe.

 

A Hungaropark szakmai munkakapcsolatot alakított ki a Magyar Urbanisztikai Társasággal; a parkolási problémák olyan szerteágazóak, hogy azok szükségessé tették a várostervező szakemberek bevonását is a közlekedési és parkoláspolitikai problémák megoldásába. Egy városrész, kerület vagy kisebb város parkolási rendszerének kialakításánál nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni azokat az alapvető urbanisztikai sajátosságokat, amik az évszázadok során alakultak ki és napjainkban az adott városrész integráns részét képezik.

Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)

Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete. A MUT tevékenységei a következő területekre terjednek ki:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • környezetvédelem
 • euroatlanti integráció elősegítése
 • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások.

A MUT a fenti területeken folyamatos szakmai kapcsolat tart a kormányzati, önkormányzati szervezetekkel, az urbanisztikával foglalkozó felsőoktatási intézményekkel és szakmai kamarákkal, valamint a bel- és külföldi társszervezetekkel; konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez, amelynek eredményeit az írott és elektronikus nyilvánosságban publikálja; szakmai díjakat alapít és adományoz; tagokat delegál a szakmai tervpályázatokba és tervtanácsokba; szakvéleményeket és tanulmányokat készít a fenti szakterületek urbanisztikához kapcsolódó kérdéseiben; véleményt nyilvánít a település- és területrendezéssel összefüggő közügyekben.

 

Az MUT és a Hungaropark partnerségének eredményeképp a MUT és Hungaropark egymás rendezvényeinek gyakori résztvevője. A két szervezet tagjai a rendezvényeken előadnak, valamint közös projektekben vesznek részt.

Kapcsolat:

Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és

Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. (a MUT gesztor szervezete)

1094 Budapest, Liliom utca 48.

E-mail: mut (a) mut.hu

+36 1 215 5794

 

 

 

Kerékpáros közlekedés

A városi közlekedésben egyre nagyobb szerep jut az autók és tömegközlekedési eszközök mellett a kerékpároknak, amiknek a biztonságos tárolást, parkolást is meg kell oldani. A Hungaropark ezért szakmai kapcsolatot létesített a Magyar Kerékpárosklubbal, hogy a biciklivel közlekedők igényeit is figyelembe tudják venni a parkolásgazdálkodási döntések során. 

 

Az együttműködés keretében 2011-ben Budapest V. kerületében a közterületi várakozóhelyek újrafestésénél az új parkolóhelyek már úgy lettek kialakítva, hogy a szükséges pontokon kerékpártolók is létesültek.

Magyar Kerékpárosklub

A Magyar Kerékpárosklub (MK) 2002-ben alakult civil szervezet, mely több, mint ezer taggal rendelkezik az országban. 

 

Az MK fő célja a kerékpározás hazai terjedésének elősegítése, kultúrájának megteremtése. A szervezet fontos szereplője a közéletnek, szakmai segítséget nyújt a vonatkozó kormányzati döntések előkészítésénél, illetve közreműködik a tervek elkészítésében és megvalósításában. Erős lobbyerejével hatékonyan képviseli és hasznos szolgáltatásaival segíti a kerékpárosokat.

 

Az MK küldetésének tekinti, hogy a kerékpár, mint közlekedési eszköz, elnyerje méltó helyét a mindennapi közlekedésben, illetve a kerékpár váljon a legnépszerűbb sport és szabadidős eszközzé.

Kapcsolat

Magyar Kerékpárosklub

1024 Budapest, Kis Rókus utca 2.

info (a) kerekparosklub.hu

+36 1 315 0590

Mozgáskorlátozott ügyek

A mozgáskorlátozott parkolási engedélyekkel való sorozatos visszaélések és a mozgáskorlátozott parkolóhelyek illetéktelen használata a legsúlyosabb ismert parkolásgazdálkodási probléma Magyarországon.

 

A Hungaropark évek óta kapcsolatban van a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, annak érdekében, hogy mozgáskorlátozottak számára a törvényben garantált ingyenes parkolási lehetőségeket a helyi közterületi parkolásüzemeltető cégek biztosítani tudják; a mozgáskorlátoztak által használt magyar és külföldi okmányokat és az abban törtét változásokat naprakészen ismerjék; a nemritkán botrányba torkolló visszaéléseket pedig törvény szigorával élve – a többi szabályosan parkoló és parkolási díjat tisztességgel megfizető autós érdekében is - visszaszorítsák.

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

A MEOSZ-t 1981-ben a mozgássérült emberek helyi egyesületei hozták létre és azóta is ők irányítják. Napjainkra a MEOSZ hazánk egyik legnagyobb, kiemelkedően közhasznú civil szervezettévé vált. A tagegyesületek száma 102. A MEOSZ keretei között további 750 helyi csoport működik. Teljes taglétszám mintegy 205.000 fő. A tagegyesületek és helyi csoportok révén a MEOSZ jelen van az ország minden jelentős településén. Tagsági viszony alapján szorosan együttműködik minden olyan szervezettel, csoporttal, amely mozgássérült emberekkel foglalkozik. Így számos egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel igyekszik hatékony munkamegosztást kialakítani és fenntartani. 

 

A MEOSZ tevékenysége:

 • A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, e sajátos érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására irányuló munkában. 
 • A mozgássérült emberek számára hiányzó munka - oktatási - ,kulturális, sport -, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, módszerek kidolgozása. 
 • Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével. 
 • Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. 
 • A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismertek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözőbb területein.
 • Az MEOSZ és a Hungaropark partnerségének eredményeképp szigorításra került a parkolási engedélyek ellenőrzése. A parkoló ellenőrökkel együtt dolgozó közterület felügyelők ugyanis joguk van a mozgáskorlátozott igazolványok ellenőrzésére is. Sok városban a parkolásüzemeltető szervezetek és a közterületfelügyelet munkáját már összevonták.
Kapcsolat:

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

1032 Budapest, San Marco u. 76.

E-mail: meosz (a) meosz.hu

Telefon: +36 1 388 5529, +36 1 388-2387, +36 1 388-2388, +36 1 454-1174

 

Marketing és imázs

 

A városi parkolásgazdálkodás széles körben történő elfogadtatása érdekében mindenképpen szükséges, hogy a mai kor igényeinek megfelelő modern és hatékony marketing és kommunikációs megoldásokat használjuk.

 

A Hungaropark ezért szakmai kapcsolatot létesített a Magyar Marketing Szövetséggel annak érdekében, hogy a parkolási szolgáltatók társadalmi megítélését és imázsát – ami egyébként az Európai Parkolási Szövetség által is felkarolt kezdeményezés – országos szinten támogatni tudja.

Magyar Marketing Szövetség

A Magyar Marketing Szövetség 1990. december 3-án alakult meg országos szakmai, érdekvédelmi szervezetként. Feladatainak tekinti minden olyan tevékenységet, amely közvetlenül vagy közvetve a Szövetség küldetésének teljesítését, céljainak megvalósítását elősegíti:

 • Szervezi és összefogja a marketing területén dolgozókat.
 • Állást foglal a marketing területet érintő kérdésekben.
 • Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakmával kapcsolatban felmerülnek.
 • Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
 • Kapcsolatot tart fenn a szakterületet érintő kérdésekben a szakmán kívüli társadalmi szervezetekkel.
 • Érdekegyeztetés és érdekképviselet szakmai és gazdasági szempontból.

Az MMSZ és a Hungaropark partnerségéből számos hasznos együttműködés bontakozhat ki, hiszen Magyarországon a parkolási szolgáltatások marketingje, valamint a parkolási cégek által folytatott kommunikáció – függetlenül attól hogy közterületi vagy garázs cégről beszélünk – még gyerek cipőben jár.

Kapcsolat

Magyar Marketing Szövetség

1131 Budapest, Rokolya utca 1-3. 201 szoba.

marketing (a) marketing.hu

+36 1 221 0639

 

A CEE Parking Development Forum 2015. támogatói
                    
             
         
Parkolás Tudatosan  |  Autósoknak  |  Garázs üzemeltetőknek  |  Partnereknek
A parkolási problémákat orvosolni csak a közterületen kívül - parkolóházak és mélygarázsok építésével - lehet. Ez jelenti ugyanis az egyedüli és hatékony megoldást a jövő generációk által vásárolni, majd forgalomba helyezni tervezett járművek tárolásának megoldására.